Dégage wordt impactvolle aandeelhouder van Trividend!

Half 2022 was wooncoöperatie wooncoop de eerste onderneming* waarin Dégage mocht investeren. In november volgde een tweede: Energent. En daar is nu een derde organisatie bijgekomen. Sinds kort mag Dégage zich trotse aandeelhouder noemen van Trividend

Wat is Trividend?

Trividend investeert in impactvolle ondernemingen met een duurzame missie. Ze is een publieke en private samenwerking met al ruim 20 jaar ervaring. Trividend zorgt voor financiering, advies en hulp op maat zodat sociaal geëngageerde ondernemers hun vernieuwend project breder in de markt kunnen zetten. De bijkomende hulp bestaat uit het plaatsen van een bestuurder en een verbetertraject (‘impact track’) waarbij met een fris oog wordt gekeken naar de huidige ins- en outs van de organisatie. Bij het uitstippelen van de oplossing houdt Trividend rekening met sociale tewerkstelling, waardig werk en de doelstellingen die de onderneming vooropstelt. 

Waarom Trividend?

De middelen haalt Trividend uit haar breed netwerk, zoals nu ook Dégage. Door in Trividend te investeren, investeert Dégage in initiatieven met een duidelijk maatschappelijke impact. 

Frederik Matthijs, directeur Trividend: “Trividend besteedt hierbij veel aandacht aan inclusie en sociale tewerkstelling. Ondernemingen die een goede omkadering, verregaande ondersteuning en gerichte opleiding bieden zodat niemand achterop geraakt. Ook Dégage zet in op inclusie. Eigenaars kunnen hun auto houden door kosten te delen en door een kostendelend tarief te hanteren poogt Dégage de leden die het financieel wat moeilijker hebben toch te voorzien voor betaalbare mobiliteit op maat.”

Trividend steunde op die manier reeds 120 projecten, zoals Beego (computerhulp aan huis), Koalect (hulp bij de opstart van crowdfunding), Cyclobility (iedereen op de fiets, vnl. via fietslease bij bedrijven) en Collectief Goed (renoveert leegstaande huizen voor grote minder kapitaalkrachtige gezinnen).

Andries Aumann, oprichter Cyclobility, een organisatie die – net als Dégage – iedereen op de fiets wil krijgen: “Het is een meerwaarde voor ons dat Trividend aandeelhouders heeft dat met hetzelfde bezig zijn als wijzelf. Het zorgt voor een soort van kruisbestuiving en versterkt ons netwerk. Hoe meer mensen met dezelfde missie aan dezelfde kar trekken, hoe verder we geraken.”

Sociale innovatie

Trividend investeert in sociale innovatie. In ondernemingen die mensen dichter bij elkaar brengen en met soms kleine interventies het sociale weefsel versterken. Of soms met radicaal vernieuwingen. 

Eline Snacken (Dégage): “Ook Dégage wil de samenleving verbinden, daar waar het zich allemaal afspeelt: in je eigen straat, buurt of wijk. Door auto’s en fietsen onderling te delen wil Dégage mensen terug met elkaar in contact brengen. De meeste auto’s worden geleend aan mensen uit de eigen wijk. Eigenaars en gebruikers zien elkaar meestal om de sleutel te overhandigen, en dat stimuleert contact tussen buurtbewoners, hoe klein ook. Door een auto te delen van een ander creëer je een vertrouwensband en bevorder je de onderlinge communicatie.”

Net zoals Dégage doet Trividend beroep op een groeiende groep vrijwilligers. Doel? Een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. Sommigen zetelen als bestuurder in naam van Trividend, anderen evalueren dossiers in het investeringscomité. Het is dankzij deze vrijwilligers dat Trividend naast het pure geld ook een grote inbreng en waarde kan creëren onder de vorm van kennis, advies en netwerk.

Investeer ook jij in maatschappelijk ondernemen?

Trividend is steeds op zoek naar ethische financierders. Wil jij net als Dégage sociaal verantwoord ondernemerschap een boost geven? Koop dan één of meerdere aandelen van Trividend en steun hiermee de sociale en circulaire economie.

Meer info: https://www.trividend.be/investeren-met-impact/ 

*Dégage investeert? (randinfo voor Dégage-leden)

Dégage vraagt bij instap aan elk lid een waarborg van 75 euro. Deze dient niet om de reguliere werking te dekken, maar wel als buffer voor mocht Dégage door onvoorziene omstandigheden in financiële nood komen. Omdat dit centjes zijn die geparkeerd staan op de rekening, leek het voor Dégage zinvoller om deze te investeren in duurzame, ethische initiatieven.